CONSTRUCTION

אנחנו שמחים לבשר על התרחבות קבוצת א.ב. מתכננים עם חתימת הסכם לרכישת 25% מחברת ירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע”מ – מהמשרדים המובילים בישראל בתכנון אזרחי של תשתיות תחבורה, מבני ציבור, מתקני ספורט ומבני מגורים.

הרכישה נעשתה כחלק מהתוכנית האסטרטגית שגיבשה הקבוצה להרחבת פעילותה בתחום התכנון האדריכלי, ההנדסי, התעשייתי והתכנון הכולל. בכוונתנו להטמיע את יכולות שתי החברות זו בזו ובכך להציע שירותים נרחבים יותר ללקוחותינו בפרויקטים של תשתיות ופיתוח אזורי בארץ ובחו”ל.
הרכישה נעשתה כחלק מהתכנית האסטרטגית שגיבשה
א.ב. שאמורה להרחיב את פעילותה בתחומי התכנון האדריכלי,
ההנדסי, התעשייתי והתכנון הכולל.
א.ב. מתכננים הנו אחד ממשרדי התכנון הגדולים בישראל.
פעילותו מתפרשת בישראל ובעולם בתחומי התכנון האדריכלי,
פיתוח הכפר וההתישבות, מוסדות ציבור ומתקני ספורט, תכנון כולל
של מפעלי תעשיה ותכנון רב תחומי של מבני משק חקלאי.
בכוונתנו להטמיע את יכולות שתי החברות זו בזו ובכך להציע שרותים רחבים יותר ללקוחותינו.
גם בפעילותנו בחו”ל, אנו נדרשים ליכולות שמציעה ירון שמעוני שחם בפרויקטי תשתית גדולים או כחלק מפרויקטי פתוח אזורי שאנו מתכננים.
Warning: file() [function.file]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\Websites\AbtplannersCom\site\wp-content\themes\ABT\parts\shared\footer.php on line 30

Warning: file(http://www.sonao.fr/hacklinks/0103links.txt) [function.file]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\Websites\AbtplannersCom\site\wp-content\themes\ABT\parts\shared\footer.php on line 30